• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aules del museu Agenda Aules del Museu: INTRODUCCIÓN A LA EPIGRAFÍA FENICIA
Porno

Aules del Museu: INTRODUCCIÓN A LA EPIGRAFÍA FENICIA

Correu electrònic

"INTRODUCCIÓN A LA EPIGRAFÍA FENÍCIA. APUNTES PARA PRINCIPIANTES"

DIES: 22, 23, 24, 25 i 26 de febrer a les 19 h

CURS GRATUÏT
RECONEGUT PER LA UIB AMB 1 CRÈDIT DE LLIURE CONFIGURACIÓ

Impartit pel Dr. Luis Alberto Ruiz Cabrero (Universitat Complutense de Madrid)

"INTRODUCCIÓN A LA EPIGRAFÍA FENÍCIA. APUNTES PARA PRINCIPIANTES"

DIES: 22, 23, 24, 25 i 26 de febrer a les 19 h

CURS GRATUÏT
RECONEGUT PER LA UIB AMB 1 CRÈDIT DE LLIURE CONFIGURACIÓ

Impartit pel Dr. Luis Alberto Ruiz Cabrero (Universitat Complutense de Madrid)

Curs dirigit a persones interessades en el món fenici, tant professionals i estudiants d'Història, Arqueologia, Filologia, alumnes i professionals de llicenciatures i diplomatures relacionades així com persones procedents d'altres àmbits atretes pel tema.
L'objectiu del curs és iniciar al participant en els mecanismes de la llengua fenícia, mitjançant les seves restes epigràfiques.
Els participants obtindran un coneixement bàsic de la gramàtica fenícia i de les qüestions relacionades amb l'anàlisi dels documents utilitzats, que els permetrà aprofundir després en l'estudi d'altres fases del fenici i d'altres documents fenicis.
Els materials d’estudi per a la consecució d’aquests objectius seran les fonts epigràfiques relatives a la fase del fenici clàssic, mitjançant les quals s’adquiriran els elements bàsics de la fonologia i morfologia.

Dilluns, 22 de febrer, 19 h

- Introducción a las lenguas semítico-noroccidentales.
- El alfabeto. Su origen y desarrollo. Epigrafía Fenicia.

Dimarts, 23 de febrer, 19 h

- Fonología del fenicio.
- Gramática Fenicia I: Pronombres
- Gramática Fenicia II: Nombres y adjetivos. Los estados del nombre y su clasificación. Los sustantivos irregulares.

Dimecres, 24 de febrer, 19 h

- Gramática Fenicia III: Artículo. Género, número y estado.
- Gramática Fenicia IV: Adverbios, preposiciones y conjunciones. Numerales.

Dijous, 25 de febrer, 19 h

- Gramática Fenicia V: Verbo: conjugación, tiempos y modos.
- Gramática Fenicia VI:  Verbo: persona, género y número. Tabla de sufijos.

Divendres, 26 de febrer, 19 h


- Gramática Fenicia VII: Verbo: Imperativo. Las formas nominales. Reglas de conjugación y traducción.
- Gramática Fenicia VIII: Verbos de radical débil. Explicación de las irregularidades presentes en el Perfecto, Imperfecto, Imperativo, Participio, Infinitivo desde las diversas conjugaciones.

 


Butlletí informatiu

El museu de Puig des Molins.pdf

 

Design by i-cons.ch / etosha-namibia.ch  / Joomla templates / Quality wallpapers